doporučujeme vám půjčka bez registru a půjčka na op ihned

Tepelná izolace – Vata nebo Polystyren?

Deskové Radiátory

V současné době kdy se zateplování budov stává zcela běžnou záležitostí stojí vlastníci staveb před rozhodnutím pro jaký druh tepelné izolace se rozhodnout. Výrobci izolačních materiálů využívají obecné poptávky po tepelně izolačních materiálech a přináší na trh stále nové či vylepšené izolanty. Materiálů, používající se k tepelným izolacím staveb je nepřeberné množství a rozhodnutí závisí na spoustě faktorů. Vzhledem k tomu, že provedení tepelné izolace domu je investice na mnoho let, měl by být výběr vhodného izolačního materiálu dobře uvážený. Mezi nejčastěji využívané stavební materiály k tepelné izolaci patří Polystyrén (eps) a minerální, čedičová čí skelná vata. Každý materiál má své zastánce i odpůrce, každý má své klady i zápory. Pojďme se tedy společně podíváte na srovnání těchto materiálů.

Pěnový polystyrén EPS

Průmyslová výroba pěnového polystyrénu spočívá v polymeraci styrenu. Pěnový polystyrén je vyráběn jako bloky které se následně řežou na požadovanou tloušťku. Výrobci jej nejčastěji dodávají o rozměrech 500 na 1000 mm. Výhodou polystyrénových desek je jejich velmi nízká hmotnost která usnadňuje práci při provádění zateplení. Další neméně důležitou vlastností polystyrénu je jeho nenasákavost. Tato vlastnost polystyrénu jej předurčuje k použití všude tam kde může dojít ke styku s vodou která by mohla jiné izolační materiály trvale poškodit. Pěnový polystyrén je rovněž velmi lehce zpracovatelný, dá se snadno přizpůsobit řezáním přímo na stavbě kde je aplikován. Podstatný může být i cenový rozdíl oproti vatovým izolacím které mohou být až několikanásobně dražší.

Tak jako každý materiál, má i pěnový polystyrén své nevýhody. Jednou z nich je jeho nízká požární odolnost. Kvůli této vlastnosti je možné desky z pěnového polystyrénu používat k zateplení budov do výše dvaceti tří metrů. Polystyrén zaostává za minerálními vatami i svou menší paropropustností vzhledem ke svému vyššímu difuznímu odporu.

Minerální a čedičové vlny

Tyto vysoce izolační materiály jsou vyráběny tavením hornin, především čediče a křemene. Vyráběny jsou buďto jako měkké provedení na použití na fasádách a jako tvrzené, které jsou využívány například pro pochozí plochy a všude tam kde je potřebné použití izolantu který je odolný vůči plošnému zatížení. Limitujícím faktorem použití je oproti polystyrénu vyšší hmotnost. Tato nevýhoda se projevuje nejen stíženou manipulací, ale je i limitující vyšším zatěžováním konstrukcí staveb. Výhodu oproti polystyrénovým izolacím jsou lepší akusticko izolační vlastnosti. Oproti polystyrénu mají minerální vlny výhodu ve svém nízkém difuzním odporu který je předurčuje k využití mimo jiné i do odvětrávaných fasád. Minerální vlna by neměla být aplikována tak,kde dochází ke styku s vodou. Pokud dojde k jejímu nasáknutí, je zapotřebí izolaci vyjmout a nechat usušit což je technicky i finančně velmi náročné. Naopak oproti ohni jsou minerální vaty odolné, nehoří, pouze při velmi vysokých teplotách při požárech může dojít k jejich tavení. Skelná vata je obdobou minerální vlny s velmi podobnými vlastnostmi. Při její výrobě je použit skleněný odpad který je zpracováván tavením.

Minerální vata je téměř nezničitelný materiál na kterém při správné aplikaci nepocítíte důsledky ztráty vlastností ani za desítky let. Limitujícím faktorem se může stát cena která je až několikanásobně vyšší než u polystyrénové izolace.

Prodejce

  • WEDOS, a.s.
  • IČ: 28070283
  • DIČ: CZ28070283
  • Po-Pá: 8:00-16:30 hod.

DeskoveRadiatory.cz - Deskové Radiátory - 2011 - 2020

Deskové Radiátory - hlavní strana